• Millî Kültür

  • Millî Kültür

  • Kültür, milli; medeniyet, milletler arasıdır.

  • "Medeniyet gül alıp gül satmak, gülü gül ile tartmaktır. Ömer Özercan

Copyright 2024 - Custom text here

Şeker Ahmet Paşa'nın Hayatı

Gerçek adı Ahmet Ali olan Şeker Ahmet Paşa, 1841 yılında Üsküdar’da doğmuştur. İlköğretiminin ardından İdadi’ye kaydolmuş ve resme olan ilgisi ve becerisi sebebi ile resim öğretmenine yardımcı atanmıştır. 1855 yılında Tıbbiye mektebine girmiş ancak doktorluğun ona  göre olmadığına karar vererek Harbiye mektebine geçmiştir.

Okulunu bitiren Şeker Ahmet Paşa, kendisi de bir ressam olan Sultan Abdülaziz tarafından 1861 – 1862 yılında  Pariste’ki Mekteb-i Osmani’ye gönderilir.  Burada uyum eğitiminden geçtikten sonra Paris Genel Sanatlar  Okulu (Ecole Des Beaux Arts)’na kabul edilir. Bu okulda Gustave Boulanger (1824- 1884) ile Jean -  Leon Gerome (1824 - 1904)'un öğrencisi olmuştur. Paris’te açılan önemli sergilere katılarak bu sergilerde başarılar elde etmiş ve önemli yankılar uyandırmıştır.

Abdülaziz’in  1867 yılındaki  Avrupa gezisinde  padişah tarafından verilen Dolmabahçe ve Çırağan sarayları için resim alma görevi ile Türkiye’de ilk koleksiyon oluşturma işini de o başlatmıştır.

 

1867, 1869, 1870 yıllarında Paris resim salonlarında bazı yağlıboya çalışmalarını ve Abdülaziz’in karakalem bir portresini sergileyerek mezun olur. Paris’teki başarılı eğitiminden dolayı okul müdürü tarafından Roma’ya  gönderilir.

1871 yılında ise Paris’teki diğer Türk sanatçılarla birlikte İstanbul’a döner. Yüzbaşı rütbesiyle Tıbbiye Mektebine atanır, aynı zamanda saray yaveri olur. Bu görevleri dışındaki zamanlarında sanat çalışmalarını sürdürür. Genç ressamlarla dostluk kurar. Resim ile ilgili bilgilerini onlarla paylaşıp destek olur. Bu yıllarda Beyazıt Zeyrek Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Mektebine resim öğretmeni olarak atanır. Gösterdiği başarılar sonucunda 1876’da binbaşı, 1877’de yarbay, 1880’de albay, 1885’te tuğgeneral, 1890’da korgeneral olur ve kendisine mabeyn ressamı unvanı verilir. 1896’da yabancı misafirleri ağırlama işleriyle ilgilenen Yabancı Konuklar Teşrifatçısı-Protokol Sorumlusu- görevini de üstlenir.

Şeker Ahmet Paşa, ilki 1873’te ikincisi 1875 yılında olmak üzere Türkiye’de ilk karma sergileri açarak ülkemizde bu alanda öncülük yapmıştır.

Şeker Ahmet Paşa, Türk resminin natural  çizgideki sanatçılarındandır. Renk zenginliği ve gördüğünü doğadaki gerçekliği ile verme kaygısı  onu bu tür doğa lirizmi diye adlandırabileceğimiz üsluba yaklaştırmıştır. Teknik yeterliliğine rağmen insan figürlerinden kaçınan sanatçı daha çok natürmort konularına yönelmiştir. 1907 yılında kalp krizinden ölen sanatçı Eyüp Sultan’daki Sokullu Mehmet Paşa Türbesi civarına gömülmüştür.

 

 

 

Kaynak:

T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Resim.
f t g m