• Millî Kültür

  • Millî Kültür

  • Kültür, milli; medeniyet, milletler arasıdır.

  • "Medeniyet gül alıp gül satmak, gülü gül ile tartmaktır. Ömer Özercan

Copyright 2020 - Custom text here

Ömer Özercan'dan etimolojiye dair paylaşımlar;

Ömer Özercan'dan etimolojiye dair paylaşımlar;

"Şemsiye Arapça şems "güneş", umbrella Latince umbra "gölge" kelimesinden türetilmiş. Eskilerin derdi yağmurdan değil güneşten korunmakmış."
..
İngilizce "safari" kelimesinin kökeni, Arapça "sefer" veya "seferî".

..

candle - chandelle (fr.) - kandil
..
"Günümüz orkestra şeflerinin kullandığı çubuğun (baton) kökeni, mehterbaşının elinde tuttuğu "çevgan"dır (püsküllü, çıngıraklı uzun değnek)."
..
"Araplar mendil kelimesini Latinceden almış. Latince manutergium, manus "el" ve tergere "silmek" bileşiği. Deterjan da buradan geliyor. Deterjan Latince detergere "silmek, temizlemek"ten geliyor. Kök tergere "silmek" kelimesi. Mendil de deterjan da bir şeyleri temizliyor."
..
Kafadâr: Kafâ+dâr'dan. Kafa bizden farklı olarak Ar. "ense" demektir. "Dâr" Farsçada "sahip." Yani "aynı düşüncede ve yardımcı olan."
..

Hârikulâde: Ar. "yırtan, "delen" anlamında خارق "hârık" ve "el-âde"den. Alışılmışı delen, yırtan. Benzeri az görülen.

..

Çarşı: Farsça olup "dört" demek olan "çehâr" ve "taraf, yol" anlamındaki "sû" birleşimi. Çehârsû'dan çarşı. Dört yolun birleştiği merkez.
..

Mütâlaa: Ar. "doğdu, ortaya çıktı" fiili طَلَعَ "tala'a"dan. Bir eseri/metni dikkatlice inceleyerek yeni bilgi ve fikirler çıkarmak.
..

 
"Meydan" kelimesinin aslı, "medyan." Anlamı "ara, orta". "Medium", "mezzo", "middle", aynı kökten. Medyum: Farklı dünyalar arasında "ara"cı.
 
 
Kültür üç beş günde teşekkül etmiyor. Gençlerin dikkatine:
Simit: Türkçeye Arapçadan girmiş bir kelime ama kökeni binlerce yıl öncesine kadar gidiyor. Aramice/Süryanice "samîda" un demek.
f t g m